JUAN MANUEL VÁZQUEZ

O Juan Manuel Vázquez “Nocturno” do Xerión, achéganos umha interpretación sobre a melodía das coplas de Ourense que titulou “Nom sempre floresce em maio”