COLE DE CEA

Este é o maio colaborativo do Cole de Cea. Escrito e cantado por todo o alumnado do centro.