BEGO AIRA

Cantádeme un maio
Sen bruxas nin demos
Un maio sen segas
Usuras nin preitos.