Como construír un Maio

Pedistes un plano?

Pois velaquí as instruccións para facer o Maio, elaboradas polo Xan Losada.

1
2
3